Jonstrup Statsseminarium

- Gennem 200 år


Øvelsesskolen

Jonstrupsamlingen har i dag til huse på 1. sal i seminariets tidligere øvelsesskole. Det var her, de lærerstuderende kunne afprøve deres pædagogiske færdigheder i praksis sammen med levende skolebørn.

Allerede i 1792 var der blevet oprettet en øvelsesskole til Blaagaard Seminarium, og den blev i kølvandet på seminariet overflyttet til Jonstrup. Men i 1826 gav Kancelliet tilladelse til, at den blev nedlagt, og at seminariets praktik overførtes til den noget større Måløv Skole, hvor den indbyrdes undervisning bedre kunne udfolde sig.

Øvelsesskolen fra 1897
Grundplan over stueetagen (til højre) med to klasseværelser og inspektørboligen. Til venstre ses plan over 1. sal med lærerindeboligen. Jonstrupsamlingen er i dag indrettet i den sydlige del af lærerindeboligen, mens den nordlige benyttes af andre kommunale brugergrupper. Samlingens forstue er indrettet i det tidligere sydlige trapperum, i det tidligere gæsteværelse ses i dag musik-rummet, i et soveværelse er i dag samlingens store stue, mens arkivet er indrettet i det tidligere kloset og pigekammer og seminaristhybelen i et tidligere pulterrum.

Øvelsesskolen blev dog kort efter igen flyttet tilbage til Jonstrup, hvor den genåbnede i 1831 med 24 børn. Først i 1896 fik skolen dog egen leder, nemlig den unge Rudolf Benzon, som virkede på posten til 1941.

Frida Jarner, gammel elev på øvelsesskolen lige som sine tre ældre søstre, husker bl.a. følgende om sin første skoledag: "Min Mor og jeg gik de 3,5 km til skolen, for at jeg kunne blive meldt ind. Hr. Benzon tog imod os, og efter at han havde skrevet mig ind i den store protokol, viste han os op i gymnastikbygningen, hvor 1. og 2. klasse blev undervist".

Hun beskriver en almindelig skoledag således: "Skoledagen begyndte med, at vi stillede op to og to i rækker foran klasseværelset. Når vi stod pænt, kom vi ind i klassen, hvor vi stod ved vores plads. Så sang vi morgensang og bad "Fader vor". Derefter måtte vi sætte os, og dagens arbejde kunne begynde. Den procedure fulgte os gennem hele skoletiden. Vi begyndte i 1. klasse med læsebogen Ole Bole. Her lærte vi både de trykte og de håndskrevne bogstaver."

Drude Hauchs fødselsdag 1936
Børnene i skolegården leger sanglegen ”Tag den ring og lad den vandre". Drude Hauch, der her ses midt i billedet med ryggen til, var datter af seminarielærer og sognerådsformand Christian Hauch. Hun blev lærer og var i 1950 med til at oprette Danmarks første lilleskole "Den Lille Skole" i Gladsaxe. Bygningen i baggrunden er elevbygningen.

Vidste du …
at det landskendte begynderlæsebogssystem "Ole Bole" – en ABC efter lydmetoden af Claus Eskildsen (1881-1947), seminarielærer ved Tønder Seminarium – er illustreret af den danske tegner og humorist Robert Storm Petersen (1882-1949), kendt som Storm P. Ole Bole, der udkom i 1927, var det mest udbredte begynderlæsesystem i de næste 40 år og blev optrykt i mere end 300.000 eksemplarer.

Læs mere om samlingen her.