Jonstrup Statsseminarium

- Gennem 200 år


Mere på nettet

Jonstrup Statsseminarium har som kongerigets første seminarium både national og lokal relevans. Valget af links herunder afspejler begge aspekter.

Lokale links:

Under linket Furesø Museer og Arkiver findes oplysninger om museets mangesidige aktiviteter og om arkivet, som bl.a. rummer oplysninger om Jonstrup Seminariums betydning for lokalsamfundet.

I Værløseegnens Historiske Forening foregår mange aktiviteter, bl.a. foredrag, ture i naturen, rundvisninger og udgivelser. Jonstrup Seminariums virksomhed er bl.a. beskrevet i artikler i foreningens medlemsblad "Bavnen" og i årsskriftet "Witherløse", der er udkommet siden 1949. 

Nationale links:

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, der er oprettet i 1966, søger gennem forskning og formidling at udvide kendskabet til skolens og uddannelsernes historie med særligt henblik på udviklingen i Danmark. På hjemmesiden findes bl.a. selskabets årbog "Uddannelseshistorie" i alle årgange fra 1967 og frem samt andre udgivelser om uddannelses- og skolehistoriske emner.

Skolehistorie.au.dk/. Skolehistorie er et digitalt, netværksbaseret ressourcecenter. En platform for et udvalg af digitaliserede og affotograferede genstande og arkivalier fra det tidligere Dansk Skolemuseum og for digitaliserede samlinger fra AU Library, Emdrup, det tidligere Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

  • Anskuelsestavler  Der er tale om en unik samling af ca. 12.500 danske og udenlandske anskuelsesbilleder primært fra perioden 1800-1950. Samlingen blev anskaffet, vedligeholdt og registreret af Danmarks Pædagogiske Bibliotek frem til 1995. Herefter overgik den til Dansk Skolemuseum, men kom tilbage efter museets lukning i 2008. Biblioteket har nu digitaliseret store dele af samlingen, så den er til rådighed for offentligheden.

  • Samlingen af Trøst-Hansens Sognekort er skabt af grosserer S. Trøst-Hansen (1880-1939) og stammer fra hans dødsbo. De 853 sognekort er formentlig den mest komplette samling af sin art. Hvert ark dækker et sogn eller evt. et pastorat. Midt på arket er placeret et billede af sognets kirke og rundt om sognets skole(r) fotos af sognets præster og lærere med undertekster; sognekortene har derfor stor uddannelseshistorisk værdi. Biblioteket har digitaliseret hele samlingen.

 

Vidste du …
at Landsbyen Jonstrup, der sandsynligvis er grundlagt af Jon Jonsen Little (ca. 1230-1307), betyder "Jons udflyttergård", så han har måske bygget den første gård på stedet, muligvis tæt ved den vandmølle, som bl.a. drev klædefabrikken, som blev afløst af seminariet. Jon Jonsen Little, der var af Hvidernes slægt, var i 1299 drost, dvs. øverste embedsmand og stedfortræder, for kong Erik 6. Menved.