Jonstrup Statsseminarium

- Gennem 200 år


Jonstrup Statsseminariums bygningshistorie

Bygningshistorien er kendt helt tilbage til 1760, hvor den daværende vandmølle udnyttede vandkraften som energikilde for klædefabrikation. Men fabrikationen var ikke rentabel, og i 1786 blev området på ny overtaget af staten. Seminariet overtog komplekset i 1808, og året efter blev bygningerne taget i brug. Få år efter satte statsbankerotten i 1813 udviklingen på et mere end 30-årigt vågeblus.

Lorem ipsum
Jonstrup Statsseminarium først i 1900-tallet
Her ses seminariet, som det så ud i slutningen af Stig Bredstrups 32-årige forstanderperiode, dvs. med gymnastiksalsbygningen og elevbygningen fra 1896, øvelsesskolen fra 1898 og forstanderboligen fra 1904.

Seminariets ry tiltrak mange studerende. I 1858 blev derfor gennemført en udvidelse med en gymnastiksalsbygning nord for hovedbygningen, og i 1896 opførtes en ny elevbygning til de ældste årgange. De øvrige elever måtte bo som pensionærer hos familier i nabolaget. I 1897 opførtes tillige en øvelsesskole med to klasseværelser i stueetagen og to lærerboliger på 1. sal.
Samlingen har i dag til huse i den sydlige lærerlejlighed.

I 1955 var rammerne blevet for små, og seminariet flyttede til Lyngby og blev fusioneret med det nye Blaagaard Seminarium i 1990. Seminariets historiske samlinger forblev endnu nogle år i lokalerne i Lyngby og blev så overdraget til Det danske Skolemuseum, som forestod overflytningen til det gamle Jonstrup seminarium i 2001-02. De historiske samlinger rummer et interessant kildemateriale, der dels belyser læreruddannelsen i Danmark generelt, dels Jonstrup seminariums 200 år gamle historie.

Elevfløjen
Gymnastiksalsbygningen fra 1889.
Bygningen brændte i 1889, men blev genopført straks efter. I stueetagen var der gymnastiksal mod øst og sangsal mod vest. På 1. sal blev der lærerboliger og en sovesal til 20 elever.

Nabo til seminariet mod nord var fra 1934 Værløse Flyveplads, som udsprang af Værløselejren fra 1913. Da flyvestationen blev udvidet i 1955, flyttede seminariet til Lyngby, indtil det i 1990 blev fusioneret med det nye Blaagaard Seminarium.  Bygningerne i Jonstrup blev efter seminariets fraflytning og indtil 1995 benyttet af Flyvevåbnet som officersskole; og fra 1999 benyttes lokalerne af Furesø Kommunes 10.-klasseskole, Egeskolen.

Vidste du …
at eleverne i 1918-19 fik elektrisk lys og ikke mere måtte nøjes med karbid- og petroleumslamper. Og i slutningen af 1920'erne fik de også toiletter med træk og slip, så retiraderne langt om længe blev overflødige!

Læs mere om bygningshistorien her