Jonstrup Statsseminarium

- Gennem 200 år


Aktiviteter

Kom og find din far, mor eller bedsteforældre. Er du interesseret i slægtsforskning, kan du her i ro og mag gennemgå arkivet over dimittendårgange.

 
Til færdselsundervisningen
Danske Iagttagelsesbilleder, 10. Fra byen. Poul Steffensen, 1903.
Er digitaliseret af: Danmarks Pædagogiske Bibliotek (AU Laibrary) i Emdrup.

Dialog
Der er mange dialogmuligheder i en anskuelsestavle som ovenstående, der er blevet brugt i tidligere tiders undervisning, og aktuelt ved besøg i samlingen. 

Dimittendmapperne
Kom og find dine slægtninge og venner i samlingens mapper med billeder af alle dimittendårgange fra det gamle Jonstrup. Mapperne ligger ved montren, og besøgende kan sætte sig her eller i arkivet og gå på jagt.

Her skal blot bringes et par eksempler på dimittendklasser med blot en snes års forskel.

Dimittender fra Jonstrup Statsseminarium 1906
Værdige, velklædte og klar til lærerkaldet - med viden, pibe, hat og butterfly.

 

Dimittender fra Jonstrup Statsseminarium 1925
Stadig værdige, velklædte og klar til lærerkaldet – stadig med megen nyttig viden og en enkelt butterfly, men pibe og hat er lagt på hylden.

Besøgende kan også få en god snak med den frivillige vagt om skolen og dens lærere før og nu. Det kan være en samtale om generelle skoleforhold, eller man kan gå i dybden med særlige skoleemner; se fx under menupunktet "Kontakt og praktiske oplysninger". Hvis man gerne vil have et oplæg om et bestemt af disse emner, bedes man kontakte frivilliggruppen i rimelig tid før besøget.

Vidste du …
at den sidste dimission fra det nye Jonstrup blev afholdt søndag d. 24. juni 1990 og dagen efter – på 200 årsdagen for den kongelige resolution om seminariets oprettelse – var der farvel-reception. Så var der lige fire dage til at gøre klar til flyttemændene.