Jonstrup Statsseminarium

- Gennem 200 år


”Husker du vor skoletid?
– at gå i øvelsesskolen i Jonstrup”

Øvelsesskolen ved Jonstrup Statsseminarium eksisterede i mere knap 150 år fra 1809 til 1956. Skolens lange og spændende historie er for første gang beskrevet her.

Husker du

Bogen kan gratis downloades her.

Bogen handler om livet i øvelsesskolen og skolens samspil med seminariet og lokalsamfundet. Skolens historie er belyst i både opgangs- og nedgangsperioder. Stofbehandlingen hviler på en uddannelseshistorisk synsvinkel, som rammesætter de tidligere elevers og læreres skriftlige og mundtlige erindringer.
Jonstrup Skole var som statslig øvelsesskole en helt særlig skole. Det var den, fordi den var kongeriget Danmarks første øvelsesskole, oprettet 1792 ved det første dansksprogede lærerseminarium. Seminariet flyttede fra Nørrebro til Jonstrup i 1809, og øvelsesskolen blev videreført i Jonstrup i næsten 150 år.

Bogen bygger på en række workshops med deltagere, der gik i øvelsesskolen fra ca. 1935 til lukningen i 1956. Fremstillingen hviler desuden på såvel trykt som utrykt materiale, som især er hentet i Jonstrupsamlingens arkiver.
Bogen er udgivet som et led i Jonstrupsamlingens formidlingsvirksomhed, som støttes af Furesø
Kommune. Og for økonomisk tilskud til trykning takkes VELUXfonden.

Den fysiske bog kan købes hos forlaget Jonstrupsamlingens Venner ved henvendelse til: annesoerensen@email.dk eller tlf. 2076 1079. Pris: 60 kr. + eventuelle forsendelsesudgifter.